Σάββατο, 23 Αυγούστου 2014

Καλό σας απόγευμα… Καλή συνέχεια! Χαίρετε!

Και οι πιο πρόσφατες αναρτήσεις μας, ήταν…

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΔΑΣΗΣ: "Αγαπητέ Παναγιώτη, Καλό χειμώνα (Αύγουστος γαρ)"


Μετά, όταν μεγαλώσαμε κάπως, γίναμε πιο σοβαροί… Κόψαμε το αμαρτωλό το σινεμά, και πηγαίναμε ποια μόνο στην εκκλησία…


Πότε γιορτάζει η «Παναγία η Ναυπακτιώτισσα»;


Σημαίνει προσκλητήριο… Ότι είναι ώρα να έλθετε για το απογευματινό το κολατσιό! «Σερσέ λα φαμ», που λένε και οι Γάλοι!


Τα «εννιάμερα» της Παναγίας σήμερα! Χρόνια πολλά σε όσους έχουν την ονομαστική τους εορτή! (Σχετικό: Από τι πέθανε η Παναγία; Από κάποια αρρώστια, από γεράματα, ή κάτι άλλο;)


«Άρτος», και… (ροζ) «θεάματα»! (Τυχερέ, άγιε Μητροπολίτα! Τι γυναικάκια είναι αυτά, ρε, που μπορείς να τα μπανίζεις άνετα από εκεί ψηλά, από τον δεσποτικό θρόνο! Ε; Χα!)


Στην υγειά σας… Κοπιάστε! Χαίρετε!


Καλημέρα σας, καλό σαββατοκύριακο! Χαίρετε!


Καληνύχτα, καλό ξημέρωμα! Χαίρετε!


Κατασκευάζουν (με βιβλίο) νέες οσιομάρτυρες: τις μοναχές Μακρίνα και Μακαρία.


Θαύμα – θαύμα!.. Πετάει – πετάει, και, ο... Καντιώτης!


Ο Παΐσιος, είναι όλα μαζί πακέτο: Είναι και Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, είναι και Άγιοι πάντες, είναι και Παναγία με τον Χριστό μαζί! Ο γέροντας, είναι ο Χριστιανισμός ολόκληρος!


Ο Οικουμενισμός του Φαναρίου βρώμισε ακόμη μία μοναδική στιγμή της Ορθοδοξίας [ΒΙΝΤΕΟ 2014]


BLOGxairete: Είμαστε καλά, και συνεχίζουμε! (Καλησπέρα σας!)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΔΑΣΗΣ: "Αγαπητέ Παναγιώτη, Καλό χειμώνα (Αύγουστος γαρ)"

ΜΗΝΥΜΑ
Από: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΔΑΣΗΣ
Σήμερα στις 6:15 μ.μ. 

Αγαπητέ Παναγιώτη, Καλό χειμώνα (Αύγουστος γαρ)
Για την Παναγία, τη μητέρα του Θεού έχουν γραφεί πάρα πολλά και όλα είναι εγκωμιαστικά. Πλην όμως, όπως όλοι οι άνθρωποι στη γη, έτσι και η Μαρία δεν ήταν αναμάρτητη, όπως θέλουν να μας την παρουσιάσουν οι Παπικοί. Υπέπεσε και αυτή σε λάθη και σφάλματα, τα οποία επισημαίνουν οι Πατέρες της Εκκλησίας και αυτά αποτελούν απάντηση στους Παπικούς. Έτσι:

Η Αναμαρτησία της Παναγίας είναι άλλη μια κακοδοξία του Παπισμού και η οποία στηρίζεται στο χωρίο του Λουκά «χαίρε κεχαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου» (1. 28) και ερμηνευόμενο το «κεχαριτωμένη», ότι σημαίνει αναμαρτησία της Θεοτόκου, ως πεπληρωμένης χαρίτων. Πλην όμως άλλως αναλύει το θέμα ο Παύλος, ο οποίος είναι σαφής: «….. και ούτως εις πάντας ανθρώπους ο θάνατος εισήλθεν, εφ' ω πάντες ήμαρτον» (Ρωμ. 5. 12). Αντίθετα μάλιστα, πολλοί εκ των συγγραφέων και Πατέρων της Εκκλησίας αναφέρουν, ότι η Θεοτόκος δεν ήταν απαλλαγμένη ατελειών και αδυναμιών. Π.χ. οι: Ωριγένης, Κύριλλος, Μ. Βασίλειος, Θεοφύλακτος και Αμφιλόχιος λέγουν, ότι η Θεοτόκος σκανδαλίσθηκε κατά το επί του σταυρού πάθος του Χριστού, ερμηνεύοντες το του Λουκά: «και σου δε αυτής την ψυχήν διελεύσεται ρομφαία» (2. 35), κατά το οποίο λογισμοί αμφιβολιών και διακρίσεων θα κατελάμβαναν τη Θεοτόκο, αντικρύζουσα τον Υιό της και Θεό επί του σταυρού. Κατά τον Αλεξανδρείας Κύριλλο: «ό,τι και αυτήν την του Κυρίου μητέρα το αδοκήτως συμβεβηκός εσκανδάλισε και της οικείας λοιπόν μητρός σκανδάλω περιπεσούσης και λογισμών αταξίαις εμπερφυμένης, πως ουκ έδει προνοείν τον Κύριο;» (Μ. 74. 661). Επίσης, ο Ιω. Χρυσόστομος ερμηνεύοντας την απαίτηση της Θεοτόκου να θαυματουργήσει κατά τον εν Κανά γάμο λέγει ερμηνεύοντας το χωρίο Ιω. 2. 4: «Εβούλετο γαρ και εκείνοις καταθέσθαι χάριν και εαυτήν λαμπροτέραν ποιήσαι δια του παιδός. Και τάχα τι και ανθρώπινον έπασχε, καθάπερ και οι αδελφοί αυτού «Δείξον σεαυτόν τω κόσμω» βουλόμενοι την από των θαυμάτων δόξαν καρπώσασθαι….. Επειδή γαρ εικός ην και ακούσασαν παρά του παιδός μη βούλεσθαι μηδέ ούτω πεισθήναι, αλλ’ αξιούν εαυτήν πανταχού των πρωτείων, άτε μητέρα ούσαν» (ομιλία εις το κατά Ιω. 21. 2). Με τα λόγια του ο Χριστός προστατεύει και βοηθάει τη μητέρα του από της κενοδοξίας, διότι εξ αυτής παρακινήθηκε να ζητήσει από τον Υιό της να θαυματουργήσει. Λέγει σχετικά ο Ζηγαβηνός: «Δι’ ων είπε κατήσχυνε ηρέμα τον φιλόδοξον αυτής σκοπόν και το τυραννικόν πάθος της κενοδοξίας απήλασε» (ερμηνεία εις το κατά Ματθ. 12. 50, Μ. 129. 393). Αλλά και στην άλλη περίπτωση, κατά την οποίαν: «Έτι δε αυτού λαλούντος τοις όχλοις ιδού η μήτηρ και οι αδελφοί αυτού ειστήκεισαν έξω, ζητούντες αυτώ λαλήσαι….. και εκτείνας την χείρα αυτού επί τους μαθητάς αυτού είπεν. ιδού η μήτηρ μου και οι αδελφοί μου…..» (Ματθ. 12. 46-50), όπου ο Κύριος απήντησε ότι αδελφοί του είναι οι ποιούντες το θέλημα του ουράνιου Πατέρα. Ο Ιω. Χρυσόστομος δικαιολογώντας την απάντηση του Κυρίου λέγει, ότι η Παρθένος στην περίπτωση αυτή «εβούλετο ενδείξασθαι τω δήμω (=στο λαό), ότι κρατεί (=επιβάλλεται) και αυθεντεί (=κάνει κουμάντο) του παιδός, ουδέν ουδέπω περί αυτού μέγα φανταζομένη. Διό και ακαίρως προσήλθεν. Όρα γουν και αυτής και εκείνων (των αδελφών) την απόνοιαν (=παράλογη ενέργεια)». Και άλλοι ερμηνευτές τα παρόμοια ερμηνεύουν.

Ειδικά το θέμα της μετάστασης της Θεοτόκου αναφέρεται στο αποκαλούμενο απόκρυφο: «Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου λόγος εις την κοίμησιν της αγίας Θεοτόκου», το οποίον ανήκει στην κατηγορία: «Ορθόδοξα απόκρυφα (ψυχωφελείς διηγήσεις-ψευδεπίγραφα)». Γενικώς, απόκρυφα είναι γραπτά έργα, τα οποία δεν έγιναν δεκτά στον κανόνα της αγίας Γραφής από την Εκκλησία, ορισμένα δε από αυτά χαρακτηρίστηκαν «δευτεροκανονικά», άλλα «αναγνωστέα», άλλα «γνωστικά» κ.λπ. Γενικά, διαιρούνται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες: 1/ Γνωστικά, τα οποία στο σύνολό τους απορρίπτονται, 2/ Ιουδαιοχριστιανικά, τα οποία δεν γίνονται δεκτά, γιατί περιορίζουν το χριστιανικό μήνυμα στο λαό της Π. Διαθήκης και 3/ Ορθόδοξα, τα οποία είτε ενσωμάτωσαν ήδη υπάρχουσες παραδόσεις, για τη ζωή προσώπων της Κ. Διαθήκης, είτε κατασκεύασαν φανταστικές ιστορίες, κατά το πλείστον αφελείς και τις δημοσίευσαν κάτω από το όνομα ενός υποτιθέμενου ιερού συγγραφέα, για να «ωφελήσουν» ψυχικά τους χριστιανούς αναγνώστες. Είναι δηλαδή χριστιανικά ψευδεπίγραφα εξωβιβλικά κείμενα.

Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου λόγος εις την κοίμησιν της αγίας Θεοτόκου. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι διηγήσεις της ζωής και, ιδιαίτερα, της κοίμησης της Παναγίας, από τις οποίες σώζονται 67 χειρόγραφα με διάφορες παραλλαγές, σε πολλές γλώσσες: συριακή, κοπτική, αραβική, αιθιοπική, αρμενική, σλαβική κ.λπ. Το κυριότερο είναι το ανωτέρω, που τοποθετείται στον 5ο ή 6ο αιώνα και επηρέασε ιδιαίτερα την παράδοσή μας για τα γεγονότα της Κοίμησης της Παναγίας, την οποία γιορτάζουμε στις 15 Αυγούστου. Το περιεχόμενο του βιβλίου αυτού έγινε δεκτό από τους χριστιανούς και εκεί αναφέρεται η περίφημη μεταφορά των αποστόλων «επί νεφελών», για να παραστούν στην ταφή της Θεοτόκου, η απόπειρα κάποιων μεθυσμένων Ιουδαίων να βεβηλώσουν το άγιο σώμα Της κ.ά. Από τα κείμενα αυτά ξέρουμε και για την ανάληψη της Θεοτόκου, καθώς και για την παράδοση της ζώνης Της (της Αγίας Ζώνης), κατά την ώρα της ανάληψής Της, στα χέρια του αγίου αποστόλου Θωμά.

Βέβαια, ανέκαθεν υπήρχε η τάση, στην καθ' ημάς Ανατολή, της λατρείας της Θεοτόκου (κάτι που απαγορεύεται) και της εις υπέρμετρον βαθμόν τιμής, που ορισμένες φορές τείνει να επικαλύψει την οφειλομένη τιμή προς τον Υιόν της, Ιησούν Χριστόν, όπου υποκρύπτεται και μια τάση Μαριολατρίας. Ειδικά τώρα τελευταία αρχίζει και αναπτύσσεται μια παράδοση ξένη προς την Ορθοδοξία, όπως οι περιφορές επιταφίων και ψάλσιμο εγκωμίων, που είναι όλα αυτά φερμένα από τη Δύση. Υπάρχει δε τέτοια διαστρέβλωση του Τριαδολογικού δόγματος, όπου πολλοί θεωρούν τον Χριστό, ως Υιό της Παναγίας και μόνον, αγνοώντας τελείως, ότι είναι ένα εκ των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος!

Είναι δε αξιοσημείωτο αυτό που αναφέρει ο π. Γ. Φλωρόφσκυ στο βιβλίο του: "Ανατομία προβλημάτων Πίστεως": Οι άγιοι, επί του παρόντος "προσδοκούν ανάστασιν νεκρών" με μίαν εξαίρεσιν: "Την εν πρεσβείαις ακοίμητον Θεοτόκον.......... τάφος και νέκρωσις ουκ εκράτησεν". Η ανάστασις της Θεοτόκου έχει ήδη πραγματοποιηθεί δια της ενώσεώς της με τον εξ αυτής τεχθέντα (σελ. 207). Δηλαδή, άπαντες οι άγιοι έχουν υποστεί την μερική κρίση και βρίσκονται στον Παράδεισο αναμένοντες την τελική κρίση, πλην της Θεοτόκου, η οποία δεν αναμένει την τελική κρίση, αλλά ήδη βρίσκεται στη Βασιλεία των Ουρανών.
Φιλικά
ΙΚ

Μετά, όταν μεγαλώσαμε κάπως, γίναμε πιο σοβαροί… Κόψαμε το αμαρτωλό το σινεμά, και πηγαίναμε ποια μόνο στην εκκλησία…

«Ο κλέφτης της Βαγδάτης»
(The Thief of Bagdad)
https://www.facebook.com/Kinimatografikos/photos/pb.106561736072460.-2207520000.1408806228./637555872973041/?type=3&theater

Αξέχαστα χρόνια… 
Μιλάμε για τη δεκαετία του ’50, όταν είμαστε πιτσιρικάδες! 
Τότε, «ο κλέφτης της Βαγδάτης», ήταν μια ταινία (παλιά και τότε), που μας είχε εντυπωσιάσει… 
Μετά, όταν μεγαλώσαμε κάπως, γίναμε πιο σοβαροί… 
Κόψαμε το αμαρτωλό το σινεμά, και πηγαίναμε ποια μόνο στην εκκλησία… Για να προσκυνήσουμε -κοντά στα άλλα, και, τον… Άη Γιώργη τον Δρακοκτόνο! 
Χα!

Πότε γιορτάζει η «Παναγία η Ναυπακτιώτισσα»;

ΔΙΑΒΑΖΩ:
Panagia Lepanto Nafpaktiotissa
(Madonna Di Lepanto)

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=101486279935280&set=a.101486276601947.2717.100002217246135&type=1&theater

Σημαίνει προσκλητήριο… Ότι είναι ώρα να έλθετε για το απογευματινό το κολατσιό! «Σερσέ λα φαμ», που λένε και οι Γάλοι!

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4048724834384&set=pb.1769874752.-2207520000.1408803924.&type=3&theater

Τα «εννιάμερα» της Παναγίας σήμερα! Χρόνια πολλά σε όσους έχουν την ονομαστική τους εορτή! (Σχετικό: Από τι πέθανε η Παναγία; Από κάποια αρρώστια, από γεράματα, ή κάτι άλλο;)

Διαβάζω:
Εικονογραφίες (www.iconspainter.com)
2 hrs ago

Πόσων ετών κοιμήθηκε η Παναγία μας;  
Η Παναγία μας προσφέρθηκε 3 ετών στο Ναό, από τους γονείς Της Ιωακείμ και Άννα. Εκεί έμεινε 12 έτη.
Σε ηλικία 15 ετών μνηστεύθηκε τον Ιωσήφ.
Σε ηλικία 16 ετών η Παναγία εγέννησε τον Ιησού.
33 χρόνια μετά, ήταν παρούσα στα φρικτά Πάθη και στην Σταύρωση του Υιού Της.
Έζησε μετά την Ανάληψη του Κυρίου, άλλα 10 χρόνια...

Και σε ηλικία 59 ετών, μετέστη πρὸς τὴν ζωήν, μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς.
https://www.facebook.com/eikonografies/posts/744145652298184
- Χρόνια μας πολλά! 
Σας λατρεύω!
ΔΙΑΒΑΖΩ:
Η Απόδοσις της Κοιμήσεως της Θεοτόκου ή Τα «Εννιάμερα της Παναγίας»

Κάθε χρόνο στις 23 Αυγούστου γιορτάζεται η Απόδοση της Κοίμησης της Θεοτόκου και η Εκκλησία κλείνει με την ίδια πανηγυρική διάθεση την Κοίμηση και τη Μετάσταση της Παναγίας, που τιμάται την 15 Αυγούστου.
«Απόδοσις» στην εκκλησιαστική γλώσσα σημαίνει την ολοκλήρωση μιας μεγάλης χριστιανικής εορτής που ξεκίνησε πριν από οκτώ ημέρες.
Είναι συνήθεια που παρέλαβαν οι Χριστιανοί από τους Ιουδαίους.
Ο λαός δίνει άλλο τόνο στη γιορτή και την αποκαλεί τα «Εννιάμερα της Παναγίας». Τη σκέφτεται σαν μνημόσυνο προς τη Μητέρα του Θεού, όπως πράττει, άλλωστε, και για τους δικούς του ανθρώπους.

tameteora.gr

«Άρτος», και… (ροζ) «θεάματα»! (Τυχερέ, άγιε Μητροπολίτα! Τι γυναικάκια είναι αυτά, ρε, που μπορείς να τα μπανίζεις άνετα από εκεί ψηλά, από τον δεσποτικό θρόνο! Ε; Χα!)

Μην ανησυχείτε για τον Μητροπολίτη Άκρας, τον κ. Σάββα! 
Δεν βρίσκεται αυτές τις μέρες στην Έδρα του εκεί στη Δυτική Αφρική, στο ποίμνιο του που το θερίζει αυτόν τον καιρό ο θανατηφόρος ιός Έμβολα (Zaire ebolavirus)! 
Εδώ είναι το καλό μας το παιδί! 
Στη Ρόδο, ντε! Χα!

Διαβάζω:
Πεμπτουσία
49 mins ago

Πανήγυρης Παναγίας Καθολικής Ρόδου

 
23 Αυγούστου 2014
Στον Ιερό Ναό της Παναγίας Καθολικής στην Κρεμαστή Ρόδου που  πανηγυρίζει κατά την ημέρα της Αποδόσεως της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου τα λεγόμενα «εννιάμερα» της Παναγίας, ο λαός της Ρόδου ύμνησε την Μητέρα του Θεού και των ανθρώπων.
Στον Πανηγυρικό Εσπερινό χοροστάτησε ο Μητροπολίτης Άκκρας κ. Σάββας και ο οικείος ποιμενάρχης,  Μητροπολίτης Ρόδου κ. Κύριλλος.

https://www.facebook.com/pemptousiagr/posts/707121942698272

ΣΧΕΤΙΚΟ: 
Κυριακή, 17 Φεβρουαρίου 2013

Έχει και ο νεαρός μητροπολίτης Άκκρας (δικό μας παιδί), σελίδα στο Facebook… Τον βρήκαμε εκεί… Είδαμε και κάποιες φίλες του… Πρώτες – πρώτες στη λίστα, η Πέγκυ και η Νίνα (με σέξι προφίλ)!

Στην υγειά σας… Κοπιάστε! Χαίρετε!

Καλημέρα σας, καλό σαββατοκύριακο! Χαίρετε!

Καληνύχτα, καλό ξημέρωμα! Χαίρετε!

Κατασκευάζουν (με βιβλίο) νέες οσιομάρτυρες: τις μοναχές Μακρίνα και Μακαρία.

ΣΧΟΛΙΑΖΩ:
Κατασκευάζουν (με βιβλίο) νέες οσιομάρτυρες: 
τις μοναχές Μακρίνα και Μακαρία.

Πρόκειται για την Γερόντισσα Μακρίνα και την αδελφή Μακαρία, οι οποίες την 23η προς 24η Απριλίου του 2007 (Δευτέρα προς Τρίτη πρωί), στραγγαλίστηκαν (πάνω σε πάλη, προφανώς) από άγνωστους δράστες –κακοποιούς, που είχαν εισβάλει νύχτα στη μονή (Ιερά Μονή Αρτοκωστάς) με σκοπό τη ληστεία.
Το Μοναστήρι της Παναγίας Αρτοκωστάς (ή Εορτακουστής) το βρίσκει κανείς καθώς διατρέχει τις βραχώδεις πλαγιές του Πάρνωνα με κατεύθυνση προς τον Πραστό.
 

ΣΧΕΤΙΚΟ:
ΓΕΡΩΝ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ-ELDER PORFIRIOS shared a link.
7 hrs ago

Θαύμα – θαύμα!.. Πετάει – πετάει, και, ο... Καντιώτης!

Ιστολόγιο Κατάνυξις 
11 mins ago
https://www.facebook.com/339573562827193/photos/a.344145629036653.1073741825.339573562827193/607671199350760/?type=1&theater